BUDOWA SIECI I INSTALACJI GAZOWYCH

dla energetyki i przemysłu

 

REALIZACJA INWESTYCJI

audyt, projekt, wykonanie

 

FINANSOWA OBSŁUGA

inwestycji i wdrożeń

 

DORADZTWO TECHNICZNE

oraz audyty energetyczne

 

WDRAŻANIE

na rynek nowych rozwiązań

 

MODERNIZACJA

obiektów energetycznych i przemysłowych

O FIRMIE

Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt zaprosić do współpracy z naszą firmą IRN Tech Sp. z o.o..
Firma powstała, aby wspólnie z inwestorem rozwiązywać problemy związane z koniecznymi zmianami w obszarze energetycznym oraz wodnościekowym. Wiedza i doświadczenie jakie udało się nam zgromadzić przez ostatnie 25 lat, pozwala na podejmowanie wyzwań i znajdowanie rozwiązań dla konkretnych sytuacji, z którymi spotykamy się w zakładach przemysłowych i energetyce zawodowej. Proponujemy rozwiązania z troską o środowisko naturalne tak, aby chronić naszą atmosferę i do minimum ograniczać pobór i zanieczyszczanie wód. Mamy pełną świadomość, iż w przemyśle praktycznie każdy projekt wymaga indywidualnego podejścia, dlatego unikamy rutyny, z pokorą i dystansem podejmując kolejne wyzwania.

Zbigniew Nowak
Prezes Zarządu

W tym obszarze możemy zaproponować Państwu wykorzystanie naszej wiedzy i umiejętności przy budowie sieci gazowych oraz w wybranych aspektach związanych z budową źródeł energetycznych. Prowadząc projekt znajdujemy wspólnie z inwestorem optymalne rozwiązanie dla Zakładu, ograniczamy koszty inwestycyjne oraz co niezwykle istotne – również koszty eksploatacyjne.
Przez najbliższe 10 lat zakłady przemysłowe oraz zakłady energetyczne będą poszukiwały sposobu na zamianę energii pierwotnej na energię elektryczną lub cieplną. Rosnące ceny praw do emisji, ograniczenia w dostępie do węgla i miału spowodują zapotrzebowanie na wiedzę w tym obszarze. Nie pytamy: czy, ale kiedy w jaki sposób poradzić sobie z taką zamianą.
Jeżeli uznacie Państwo, iż nadszedł czas na takie rozważania serdecznie zapraszamy do wspópracy. Jestem pewien, że wspólnie uda nam się znaleźć właściwe rozwiązania i wprowadzić w życie wypracowane pomysły.

Nawiązanie bliskiej współpracy z firmą EkoWodrol spowodowało poszerzenie naszej oferty o obszar wodnościekowy. Spółka IRN Tech specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów ze ściekami przemysłowymi. Dzięki umiejętnie zastosowanym technologiom membranowym oraz destylacji próżniowej, udaje nam się ograniczać fizykochemiczne metody oczyszczania ścieków, odseparować zanieczyszczenia od wody i zawrócić ją ponownie do procesu produkcyjnego. Tworzenie zamkniętych układów wykorzystania wody znacznie obniża koszty eksploatacji i co ważne – chroni środowisko naturalne ograniczając do minimum niezbędny pobór wody surowej do produkcji.
W tym obszarze również nie ma uniwersalnych rozwiązań. Każda instalacja budowana wspólnie z inwestorem jest nowym ciekawym wyzwaniem, a także połączeniem wiedzy i doświadczeń. Jestem pewny, że nasze kompetencje będą mogły być Państwu pomocne.

IRN Tech
poszukiwanie najlepszych rozwiązań dla przemysłu

ENERGETYKA

  • doprowadzenie gazu do obiektów energetycznych i przemysłowych
  • wybór optymalnych rozwiązań dotyczących przejścia z paliwa starego na paliwo gazowe w obiektach przemysłowych i energetyce zawodowej
  • audyty energetyczne
  • doradztwo techniczne
  • wdrażanie nowych technologii
  • pomoc w pozyskaniu środków na modernizację źródeł energetycznych

GOSPODARKA WODNOŚCIEKOWA

  • oczyszczanie ścieków przemysłowych w sposób pozwalający na ponowne wykorzystanie wody w procesie produkcyjnym
  • optymalizacja kosztów związanych ze zużyciem wody i ścieków w procesie produkcyjnym
  • projektowanie rozwiązań technologicznych dla zakładów przemysłowych
  • budowa układów technologicznych ograniczających zanieczyszczenie środowiska oraz koszty utylizacji
IRN Tech Sp. z o.o.
ul. Słowiańska 11 F
75-844 Koszalin
Poland
NIP 669 253 26 08
REGON 366 459 427
KRS 0000661191
konto BZWBK Santander
60 1090 1711 0000 0001 3393 9993